Buchstabowa z Grossmanów Otylja, żona przemyslowca

31/V/1898, Lwów

Adres zamieszkania: Lwów, ul. 3-go Maja, 12

Nr. prawa jazdy: 1799

256