Co my robimy
1. Wypełniamy formularz.
2. Opracuwujemy archiwum rodzinne (zdjęcia, dokumenty, artefakty, akta).
3. Przeprowadzamy wywiad z Tobą i Twoimi bliskimi (2-4 godziny).
4. Zbieramy informacje o rodzinie z otwartych baz danych
pięć.
5. Wyznaczamy miejsca zamieszkania przodków na podstawie starych map i ksiąg metrykalnych.
6.Analizujemy bezpieczeństwo dokumentów w archiwach.
7 Określiamy zakres przyszłych badań.
8. Identyfikujemy potrzebę poradnictwa psychologiczne.
9. Gotujemy raport.